28-12-2017 - 06:26

Họa sĩ Bùi Trọng Hướng

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung Họa sĩ Bùi Trọng Hướng sinh ngày 25/1/1943 (Mất 11/7/1999), nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Bùi Trọng Hướng

Sinh ngày: 25/1/1943 (Mất 11/7/1999)

Nguyên quán: Thạch Việt – Thạch Hà – Hà Tĩnh                  Dân tộc: Kinh

Tự học mỹ thuật

Hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành: Hội họa

Tác phẩm chính:

Biển đêm Hạ Long  - Tranh Bột màu - Kích cỡ 60 x 80cm

Bình yên ngày nắng - Tranh bột màu - Kích cỡ 60x80cm

Cây đa đầu làng - Tranh bột màu - Kích cỡ 60x80 cm

Cõi thiêng Yên Tử - Tranh bột màu - Kích cỡ 60x80 cm

Góc phố Hòn Gai - Tranh bột màu - Kích cỡ 60x80 cm

Máng than Hà Tu - Tranh bột màu - Kích cỡ 60x80 cm

Giải thưởng mỹ thuật:

Giải nhì Giải thưởng thành phố Hạ Long 1990, 1995

Khen thưởng:

Huân chương kháng chiến chống mỹ hạng Nhì

Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Biển đêm Hạ Long  - Chất liệu Bột màu - Kích thước 60 x 80 cm

Bình yên ngày nắng - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Cây đa đầu làng - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Cõi thiêng Yên Tử - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Góc phố Hòn Gai - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Máng than Hà Tu - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...