08-04-2020 - 08:48

Tác giả Trần Đăng Đức

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Trần Đăng Đức, sinh năm 1976, quê quán xã Thạch Hải - Thạch Hà. Hội viên chuyên ngành Mỹ thuật - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

- Họ và tên TRẦN ĐĂNG ĐỨC

- Ngày tháng năm sinh: 16/9/1976

- Quê quán: Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- Hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh chuyên ngành: Mỹ thuật

- Kết nạp: tháng 2 năm 2020

- Hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh  

- Địa chỉ hiện nay: Khối phố Văn Thịnh, phường Văn Yên, thành phiố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Một số tác phẩm têu biểu:

"... Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng....

"... Người chính là biểu tượng, là nhân vật truyền thuyết....

Mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn!

Hòa bình Hạnh phúc

"... Đảng ta là một Đảng cầm quyền....

 

. . . . .
Loading the player...