22-08-2018 - 10:00

Họa sĩ Đặng Quyết Thắng

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Đặng Quyết Thắng sinh năm 1969, quê quán: Đức Tùng - Đức Thọ. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Họa sĩ Đặng Quyết Thắng

- Năm sinh: 08/2/1969
- Quê quán:  Đức Tùng,  Đức Thọ,  Hà Tĩnh             
- Tốt nghiệp trường: Đại học Mỹ thuật Hà Nội. 
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành hội họa    
- Năm vào hội: 2004
- Hội VHNT tỉnh Yên Bái, năm vào hội 2000
- Địa chỉ hiện nay: Tổ 47, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Email: tuanvu.dang@gmail.com

Tác phẩm chính và giải thưởng:

- Một chiều ở bản - Chất liệu: Lụa - Kích thước 90 x 120cm - Giải C Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 2001
- Ngưỡng cửa làm dâu - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước 178 x 215cm - Giải B  Tại triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây bắc Việt Bắc  năm 2004 - Giải C Giải thưởng VHNT 5 năm lần thứ nhất  của tỉnh Yên Bái năm 2016 
- Chợ Phiên - Chất liệu: Sơn Dầu - Kích thước: 152 x 160cm - Giải Tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt nam  Tại triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây bắc Việt Bắc  năm 2005 - Giải B Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2005
- Giữa trùng khơi - Chất liệu: Sơn Dầu - Kích thước: 120 x 130cm - Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây bắc Việt Bắc  năm 2016 - Giải A Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái năm 2016
- Đợi - Chất liệu: Sơn Dầu - Kích thước: 120 x 140cm - sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt nam năm 2015

Khen thưởng:

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2013
Huy chương vì thế hệ trẻ năm 1998

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Một chiều ở bản - Chất liệu: Lụa - Kích thước 90 x 120cm

Ngưỡng cửa làm dâu - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước 178 x 215cm

Chợ Phiên - Chất liệu: Sơn Dầu - Kích thước: 152 x 160cm

Đợi - Chất liệu: Sơn Dầu - Kích thước: 120 x 140cm

Mùa trẩy lúa - Chất liêu: Sơn dầu - Kích thước: 178 x 215cm

Trên đỉnh Hoàng Liên - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 167x178 cm

 

________________________________________________

Giới thiệu chân dung họa sĩ được rút từ tuyển sách Mỹ thuật Hiện đại Hà Tĩnh

 

 

. . . . .
Loading the player...