14-08-2018 - 08:12

Họa sĩ Hoàng Hải Thọ

Họa sĩ Hoàng Hải Thọ sinh năm 1945 tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung họa sĩ Hoàng Hải Thọ được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh".

Họa sĩ Hoàng Hải Thọ

 

- Sinh ngày: 08/01/1945
- Quê quán: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh        Dân tộc: Kinh
- Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1984
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - chuyên ngành: Hội họa
- Năm vào hội: 1997
- Địa chỉ hiện nay: Số nhà 190, đường Phong Định Cảng, phường Hưng Dũng TP Vinh, Nghệ An

Tác phẩm chính và giải thưởng:

- Đi nhủi - Chất liệu giấy gió - Kích thước 70 x 90cm, năm sáng tác 1997, Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 1997, Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000, Giải thưởng của Quỹ phát triển Văn hóa Việt Nam- Thủy Điển (SIDA) năm 2000
- Vinh quy - Chất liệu Lụa - Kích thước 120 x 90cm, năm sáng tác 1998, Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 1998
- Ký ức mùa lũ - Chất liệu khắc đồng - Kích thước 60 x 60cm, năm sáng tác 2004, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 2004, Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2005
- Nhịp điệu tầng cao - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 130 x 150cm, năm sáng tác 2006, Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 2006
- Về đi voi ơi - Chất liệu khắc gỗ - Kích thước 90 x 90cm, năm sáng tác 2007, Giải A Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 2007, Giải đồng hạng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2007
- Bắt cá đêm trăng - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 80 x 120cm, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 1996, Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1996 
- Chùm minh họa, Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung năm 1999. 

Khen thưởng:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ
Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Đi nhủi - Chất liệu giấy gió - Kích thước 70 x 90cm

Vinh quy - Chất liệu Lụa - Kích thước 120 x 90cm

Ký ức mùa lũ - Chất liệu khắc đồng - Kích thước 60 x 60cm

Về đi voi ơi - Chất liệu khắc gỗ - Kích thước 90 x 90cm

Nhịp điệu tầng cao - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 130 x 150cm

 

. . . . .
Loading the player...