22-02-2018 - 07:43

Họa sĩ Lê Quang Thắng

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử xin hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Quang Thắng, sinh năm 1955 tại Triệu Phong, Quảng Trị. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Họa sĩ Lê Quang Thắng

Sinh ngày: 08/5/1955
Quê quán: Xã Triệu Hải, Triệu Phong, Quảng Trị        Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam        Chuyên ngành: Đồ họa
Năm vào hội 2015
Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh
Địa chỉ: Đường Trần Thị Hường, Tp Hà Tĩnh

* Tên tác phẩm chính và Giải thưởng mỹ thuật:

1. Môi trường – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 80x80 cm – Năm sáng tác 2013 – Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại Quảng Bình.
2. Gửi vào Hư vô – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x100 cm – Năm sáng tác 2014 – Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại Nghệ An.
3. Trung thu – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x100 cm – Năm sáng tác 2016 – Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại Quảng Trị.
4. Chờ Trông – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x140 cm – Năm sáng tác 2017 – Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng.
5. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tranh cổ động – Kích thước 54x79 cm – Năm sáng tác 2014 – Giải KK Bộ Công an tổ chức.

* Một số tác phẩm tiêu biểu:

Chờ Trông – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x140 cm

Gửi vào Hư vô – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x100 cm

Môi trường – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 80x80 cm

Trung thu – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x100 cm

Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tranh cổ động – Kích thước 54x79 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...