15-12-2017 - 08:21

Họa sĩ Lê Thị Minh Hà

Tiếp tục hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh", Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Thị Minh Hà, quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Họa sĩ Lê Thị Minh Hà

Lê Thị Minh Hà

Sinh ngày: 07/08/1958

Quê quán: Đức thọ - Hà Tĩnh                     Dân tộc: Kinh

Tốt nghiệp Trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành: Hội họa

Năm vào hội: 1993

Địa chỉ hiện nay: 45 Hoàng Sâm – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tác phẩm chính:

Miền trung du - bột màu -60x80 cm; Góc sân quê - bột màu -70x90 cm; Phố xưa - bột màu - 60x80 cm; Thuyền ở Cát Bà - sơn dầu - 45x65 cm; Tĩnh vật - sơn dầu - 60x90 cm; Tĩnh vật hoa loa kèn - sơn dầu - 60x70 cm; Tĩnh vật hoa - màu Acrylic - KT 50x50

Giải thưởng:

Giải Ba triển lãm mỹ thuật tỉnh Nghệ Tĩnh 1982 và 1988

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Miền trung du - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Phố xưa - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x80 cm

Thuyền ở Cát Bà - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 45x65 cm

Tĩnh vật hoa - Chất liệu Acrylic - Kích thước 50x50 cm

Tĩnh vật hoa loa kèn - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 60x70 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...