30-10-2018 - 07:27

Họa sĩ Phạm Lê Khang

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung Họa sĩ Phạm Lê Khang (1925 - 1995). Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.


- Sinh ngày: 01/01/1925 (Mất 1995)
- Quê quán: Sơn Tiến – Hương Sơn – Hà Tĩnh         
- Tốt nghiệp trường: Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 1966
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành hội họa. Năm vào hội: 1973

Tác phẩm chính:

Nữ du kích Bắc Sơn – Chất liệu: Màu nước (1955); Đánh vần – Chất liệu: Bột màu (1958); Bản cá Tây Bắc – Chất liệu: Màu nước (1964); Làng kháng chiến miền biển – Chất liệu: Màu nước (1965); Nơi dấu xe – Chất liệu: Khắc gỗ (1973)

Giải thưởng mỹ thuật:

Giải nhất triển lãm tỉnh Nghệ Tĩnh (1973)

Khen thưởng:

Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Nơi giấu xe - Khắc gỗ, 60x80cm. 1973

__________________________________

Giới thiệu chân dung được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

. . . . .
Loading the player...