28-10-2019 - 21:36

Hội thảo khoa học tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh

Chiều ngày 28/10/2019, Thư viện Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học về nghiên cứu, sưu tầm và biên dịch tư liệu Hán Nôm. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch Hán Nôm đến từ các tỉnh thành như Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh…

         Hiện nay, Hà Tĩnh hiện còn lưu giữ một di sản văn hóa thành văn Hán Nôm vô cùng đồ sộ, phong phú và quý giá như: văn bia, sắc phong, gia phả, câu đối, đại tự….được khắc hay in trên đá, đồng, gỗ, lụa, vải,  gỗ,  giấy long đằng, giấy dó, ….Kho tàng tư liệu Hán Nôm này rất có giá trị về lịch sử văn hóa, tuy nhiên, qua thời gian, do tác động của chiến tranh, thiên tai và chính ý thức của con người, nhiều tư liệu quý đã mất mát, hư hỏng. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch và bảo tồn hết sức khó khăn và chưa đạt yêu cầu do những hạn chế về về nguồn nhân lực, kinh phí. Để phát huy giá trị của nguồn di sản Hán Nôm, các đại biểu đề xuất cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu có tâm huyết, vững vàng về chuyên môn trong khai thác, sưu tầm và phát huy giá trị của các tư liệu cổ. Điều này liên quan đến chính sách thu hút, đào tạo, tuyển dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực có chuyên môn Hán Nôm.

       

          Tại buổi hội thảo, cuốn “Hà Tĩnh địa chí lược”- NXB Nghệ An do nhà nghiên cứu Hán Nôm Hoàng Ngọc Cương làm chủ biên cùng tập thể cán bộ, nhà nghiên cứu Hán Nôm từ các đơn vị ngành văn hóa thực hiện đã được ra mắt. Đây là tập sách được tập hợp, tuyển chọn, biên soạn, dịch chú từ nội dung của 4 tập sách: Hà Tĩnh tập biên; Hà Tĩnh xã chí; Dư địa chí xã, huyện, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; An – Tĩnh sơn thủy vịnh. là công trình nghiên cứu nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh”. Đây được coi là cơ sở bước đầu để các nhà nghiên cứu ở Hà Tĩnh tiếp tục công tác sưu tầm, bảo tồn tư liệu Hán Nôm ở Hà Tĩnh và về Hà Tĩnh.

 

Nhà Xuất bản Nghệ An trao tặng Thư viện Hà Tĩnh một số đầu sách viết về văn hóa Nghệ Tĩnh.

Bảo Phan

 

 

 

. . . . .
Loading the player...