26-05-2020 - 12:31

Lễ phát động sáng tác Mỹ thuật năm 2020

Sáng ngày 26/05/2020, hưởng ứng chủ trương của Hội Mỹ thuật Việt Nam về việc chuẩn bị cho Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc Miền Trung lần thứ 25 được tổ chức tại Quảng Bình vào tháng 08/2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức đợt vận động sáng tác năm 2020 dành cho các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật.

Tham dự buổi lễ phát động sáng tác mỹ thuật năm 2020, có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban thường trực Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh và các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật Hà Tĩnh.

Họa sĩ Lê Anh Ngọc- Trưởng ban Mỹ thuật trình bày báo cáo hoạt động mỹ thuật của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh năm 2019 và thông báo về Thể lệ, kế hoạch hưởng ứng Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc Miền Trung lần thứ 25. Trong năm 2019, được sự chỉ đạo của Hội Liên Hiệp văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Ban Mỹ thuật đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, động viên đội ngũ họa sĩ, những người sáng tác Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc…., tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới nhằm tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Các hội viên tích cực trong hoạt động chuyên môn. Hai hội viên Trần Thế Vinh và Lê Việt Anh có tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tham dự giải thưởng của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho hội viên địa phương. Họa sĩ Lê Quang Lĩnh được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyên ngành hội họa. Ban mỹ thuật đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động về mỹ thuật ở tỉnh,từ các hoạt động đi tham dự trại sáng tác, phổ biến tác phẩm đồng thời kết hợp với chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Tĩnh tổ chức thành công đại hội và bầu ra chi hội trưởng là  họa sĩ Nguyễn Văn Dương. Vừa qua, một số tác giả như Lê Anh Ngọc, Nguyễn Văn Dương, Hoàng Hữu Trí, Trần Đăng Đức có tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác đợt 2, giai đoạn 2018- 2020.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Việt Nam 2020 là dịp ghi nhận những thành tựu sáng tác của các họa sĩ, các nhà điêu khắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại lễ phát động, các hội viên đã có nhiều ý kiến đóng góp về một số hoạt động Mỹ thuật năm vừa qua và cùng nhau trao đổi phương thức sáng tác để  có tác phẩm mới có chất lượng hơn để tham gia vào Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc Miền Trung lần thứ 25.

 

Linh Châu


Một số thông tin về Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc Miền Trung lần thứ 25 :
I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

•    Đối tượng tham dự Triển lãm: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật địa phương và chưa Hội viên trong khu vực.
•    Nội dung và hình thức tác phẩm: Triển lãm trưng bày tất cả các tác phẩm có nội dung mà các Nghệ sĩ Tạo hình quan tâm sáng tác. Khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài Lịch sử, Cách mạng, Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống Mỹ thuật Dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa Nghệ thuật Thế giới, có giá trị cao về Tư tưởng và Nghệ thuật.
Triển lãm không chấp nhận trưng bày các tác phẩm vi phạm Điều 8: Những hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.
•    Thời gian sáng tác tác phẩm: từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020.
•    Thời gian và địa điểm tác giả gửi ảnh tác phẩm: trước ngày 30/06/2020 tại Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương nơi tác giả cư trú. (Mỗi tác giả gửi từ 01 đến 02 ảnh tác phẩm)
•    Thời gian Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương gửi bản tổng hợp và ảnh tác phẩm về Văn phòng TW Hội MTVN – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội: trước ngày 10/07/2020.
•    Thời gian Hội Mỹ thuật Việt Nam thông báo tác phẩm được chọn trưng bày về các Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương để thông báo đến tác giả: từ ngày 20/07/2020 đến ngày 30/07/2020.
•    Thời gian và địa điểm Hội Văn học Nghệ thuật nhận và chuyển tác phẩm đến Triển lãm: Từ ngày 06/08/20 đến ngày 09/08/2020 (Địa điểm do Hội Văn học Nghệ thuật địa phương thông báo sau)
•    Thời gian dàn dựng: Từ ngày 10/08/20 đến ngày 13/08/2020.
•    Thời gian khai mạc: Thứ Bảy, ngày 15/08/2020 (Theo giấy mời).
•    Thời gian kết thúc: Thứ Hai, ngày 24/08/2020 (Các Hội Văn học Nghệ thuật đến nhận lại tác phẩm từ ngày 25/08 đến ngày 28/08/2020)
Các quy định cụ thể khác về cơ bản được thực hiện theo như Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2019.
II/ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM THAM DỰ TRIỂN LÃM:
•    Tác giả có tác phẩm tham dự Triển lãm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận.
•    Tác phẩm của các tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực cho từng chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Giải A – 12 triệu đồng; Giải B – 09 triệu đồng; Giải C – 06 triệu đồng và Giải Khuyến khích – 03 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận Giải thưởng.
•    Những tác phẩm được giải cao tại Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực sẽ được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Giải Nhất – 25 triệu đồng; Giải Nhì – 20 triệu đồng và Giải Ba – 15 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận Giải thưởng. Tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
•    Tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được Hội xét nghiệm thu Hỗ trợ sáng tác năm 2020 và Hỗ trợ bổ sung nếu tác phẩm được Hội giữ lại cho Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam (tác giả đăng ký đề nghị Hỗ trợ khi gửi tác phẩm).
•    Tác phẩm của tác giả chưa là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được xét chọn dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
•    Tác phẩm Lý luận Phê bình Mỹ thuật gửi về Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam chậm nhất vào 10/07/2020 để chấm giải riêng.

. . . . .
Loading the player...