25-10-2018 - 16:19

Vẻ đẹp đồi chè Tây Sơn huyện Hương Sơn

Nông trường chè Tây Sơn (nay gọi là Xí nghiệp chè Tây Sơn) đóng trên địa bàn xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Với nhiệm vụ là trồng và chế biến chè búp, trải qua 59 năm hình thành và phát triển, Xí nghiệp đã giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định cho cán bộ,công nhân viên lao động và nhân dân trên địa bàn. Đây là một bức tranh mới về Nông thôn mới ở huyện miền núi Hương Sơn.

Cánh đồng chè ngút ngàn trải dài ven sông Ngàn Phố dưới chân cầu Treo

Công nhân Lê Thị Thắm, xí nghiệp chè Tây Sơn

Dây chuyền băng tải chè búp tươi

Giải quyết công ăn việc làm ổn định lâu dài cho CB, CNV và nhân dân

Làm đất mở rộng diện tích trồng chè mới

Bình minh trên nương chè Tây Sơn

Nhịp điệu

Phân xưởng đóng bao gói sản phẩm chè búp

Quang cảnh vùng chè mới mở rộng vùng ven sông Ngàn Phố

Thu hái chè ở Đội 2

Vườn ươm chè giống mới

 

Đậu Bình

. . . . .
Loading the player...