28-07-2019 - 17:32

Một số tác phẩm đạt giải thưởng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 27 năm 2019

Tác phẩm: “Lãng đãng sương giăng” -  Tác giả: Trần Quang Anh ( Huy chương Vàng)

Tác phẩm: “Hoa hậu thân thiện” -  Tác giả: Trần Duy Tình (Huy chương Bạc)

Tác phẩm: “Nơi tâm bão” -  Tác giả: Đỗ Tuấn Hùng (Huy chương Bạc)

Tác phẩm: “Bàn tay tài hoa” - Tác giả: Nguyễn Bá Hảo (Huy chương Đồng)

 Tác phẩm: “Vượt nắng - thắng mưa” -  Tác giả: Trần Duy Tình (Huy chương Đồng)

Tác phẩm: “Sắc màu Container” -  Tác giả: Nguyễn Nhật Tường (Huy chương Đồng)

Tác phẩm: “Mùa vụ” -  Tác giả: Lò Văn Hợp (Huy chương Đồng)

Tác phẩm: Lễ hội Dinh cô - Tác giả: Đỗ Tuấn Hùng (Giải Khuyến khích)

Tác phẩm: Chăm sóc trẻ sơ sinh - Tác giả: Thái Bình Minh (Giải Khuyến khích)

Tác phẩm: Già Chăm - Tác giả: Sầm Văn Lành (Giải Khuyến khích)

Tác phẩm: Tập luyện - Tác giả: Dương Đức Kiên (Giải Khuyến khích)

Tác phẩm: Tranh tài - Tác giả: Ngô Đình Hòa (Giải Khuyến khích)

Tác phẩm: Trên cánh đồng điện gió - Tác phẩm: Đinh Lê Thái Huy (Giải Khuyến khích)

Nguồn tin: vapa.org.vn

. . . . .
Loading the player...