10-10-2018 - 13:58

Nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê sinh năm 1946 tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hiện sống ở Tp Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê

 

- Sinh ngày 20/11/1946
- Quê quán: Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, 1972
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành điêu khắc. Năm vào Hội: 1987
- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, 1973
- Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tác phẩm chính: 

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (thạch cao, cao 43cm, 1970); Phù điêu Các chiến sĩ cách mạng bị hành hình ở Vũng Đực, Cẩm Phả, Quảng Ninh (bê tông, 140x260cm, 1992); Niềm tin chiến thắng (composit, cao 81cm, 2000); Cháu mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ (thạch cao, cao 120cm, 2008); Chân dung người thợ mỏ (đúc đồng nguyên khối, cao 400cm, 2015)

Khen thưởng:

Huy chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhì
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa thông tin Việt Nam
Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam
Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu:

 

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (thạch cao, cao 43cm, 1970)

Niềm tin chiến thắng (composit, cao 81cm, 2000)

Cháu mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ (thạch cao, cao 120cm, 2008)

Chân dung người thợ mỏ (đúc đồng nguyên khối, cao 400cm, 2015)

_____________________________________________

Giới thiệu chân dung nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

 

. . . . .
Loading the player...