04-10-2017 - 07:33

HỌA SĨ ĐẶNG THIỆN CHÂN

Họa sĩ ĐẶNG THIỆN CHÂN

 

Sinh năm: 1972

Quê quán: Tiên Điền- Nghi xuân- Hà Tĩnh
Hội viên Hội VHNT Hà tĩnh

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Giaos viên Trường THCS Nguyễn Trãi- Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Đ/c: K4- thị trấn Nghi Xuân - Hà Tĩnh

* Đã có một số tác phẩm tham gia triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung 
* Một số tác phẩm tiêu biểu: 

 

Chờ

 

Ca trù

 

Lên chùa

. . . . .
Loading the player...