08-02-2018 - 09:19

Tác giả Đinh Sỹ Sơn

Tác giả Đinh Sỹ Sơn sinh năm 1971 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả.

Tác giả Đinh Sỹ Sơn


Ngày sinh: 15/1/1971
Quê quán: xã Đức Thanh - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh.
Tốt nghiệp trường: Đại học Nghệ thuật Huế.
Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật.
Năm vào Hội: 2009
Địa chỉ: Giáo viên trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh.
Điện thoại: 097 8282 863 - 0949 329 108, Email: dinhsyson@gmail.com
* Tác phẩm chính và giải thưởng
Phong cảnh -  Sơn dầu - Kích thước 60cm x 80cm - Sáng tác năm 2002 
Trưa hè - Sơn dầu - Kích thước 60x 80cm - Triển lãm mỹ thuật khu vực tại Quả Trị năm 2010.
Nghề thủ công - Sơn dầu - Kích thước 1.2m x 1.4m - Triển lãm mỹ thuật khu vực tại Qảng Trị năm 2011. Lên chùa - Sơn dầu - Kích thước 0.8 x 1,3m - Triển lãm mỹ thuật khu vực tại Hà Tĩnh năm 2012   
Tĩnh vật - Bột màu - 60x 80cm - Sáng tác năm 2017 

* Một số tác phẩm tiêu biểu

Lên chùa - Sơn dầu - Kích thước 0.8 x 1,3m

Tĩnh vật - Bột màu - 60 x 80cm

Nghề thủ công - Sơn dầu - Kích thước 1.2m x 1.4m

Ký ức ngôi nhà - Sơn dầu - KT 60x80 cm

Trưa hè - Sơn dầu - Kích thước 60x 80cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

. . . . .
Loading the player...