06-11-2017 - 15:04

Tác giả Dương Ngân Hải

Chào mừng tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và tiếp tục hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh", "Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử" giới thiệu tác giả Dương Ngân Hải và một chùm tác phẩm khác của anh. Tác giả đã được Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Bộ VH-TT&DL trao tặng giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm Apec Việt Nam 2017.

Tác giả Dương Ngân Hải

- Họ và tên khai sinh: Dương Ngân Hải
- Ngày sinh: 03/3/1980
- Quê quán: Thạch Lạc – Thạch Hà – Hà Tĩnh.    Dân tộc: kinh. 
- Tốt nghiệp trường: Văn hóa nghệ thuật, Nguyễn Du Hà Tĩnh – Trường Đại học Văn hóa Thanh Hóa. 
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật
- Năm vào hội: 2011
- Địa chỉ liên lạc hiện nay: Trung tâmVăn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh
- Email: duonghai.vhtt@gmail.com
Tên các tác phẩm và đạt giải thưởng Mỹ Thuật:
1.    Tác phẩm:Hòa bình và công lý cho biển đông
Pleace and justice east sea
Thể loại: Đồ họa - Kích thước: 54cm x 79cm. 
Hội mỹ thuậtViệt Nam Đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng giấy khen năm 2014.
2.    Tác phẩm:Tháp mười đẹp nhất bông sen -Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
Thể loại: Đồ họa - Kích thước: 54cm x 79cm
Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 nămThăng Long HàNội, năm 2009
3.    Tác phẩm: Âm vang Điện Biên
Thể loại: Đồ họa - Kích thước: 54cm x 79cm.
Bộ VH,TT&DL, Cục Văn hóa cơ sở trao tặng giải Khuyến khích Năm 2009.
4.    Tác phẩm: Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng
Thể loại: Đồ họa - Kích thước: 54cm x 79cm.
Bộ VH,TT&DL, Cục Văn hóa cơ sở trao tặng giải Khuyến khích
Giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm Apec Việt Nam 2017.
5.    Tác phẩm: Tiếp bước cha ông tô thắm màu cờ Tổ quốc
Thể loại: Đồ họa - Kích thước: 54cm x 79cm.
Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền trung năm 2013 

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng

Hòa bình và công lý cho biển đông

Tháp mười đẹp nhất bông sen -Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Âm vang Điện Biên

Tiếp bước cha ông tô thắm màu cờ Tổ quốc

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...