12-07-2018 - 08:55

Tác giả Lê Mưu

Tác giả Lê Mưu sinh năm 1924 tại Hương Sơn - Hà Tĩnh, hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Lê Mưu - Người thổi hồn rồng vào những gốc tre.

Tác giả Lê Mưu

- Sinh ngày 2/3/1924
- Quê quán: Xã Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh 1996
- Chuyên ngành Mỹ thuật

Tác phẩm chính:

Rồng ấp trứng (2012); Chim hạc (2013); Mừng chiến thắng (2014)

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Rồng tre 1

Rồng tre 2

Rồng tre 3

Rồng mẹ, rồng con

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...