25-01-2018 - 11:05

Tác giả Mạnh Thị Hà

Hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh". Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Mạnh Thị Hà, hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Mạnh Thị Hà


- Sinh ngày: 01/3/1977
- Quê quán: Khối 7 – Bắc Hồng – Hồng Lĩnh        Dân tộc: Kinh
- Tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật Huế
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ Thuật
- Năm vào hội: 1999
- Địa chỉ hiện nay: Cụm 6 – Tổ 8 – Phường Bắc Hồng – Thị xã Hồng Lĩnh

Tác phẩm chính:
Tình mẫu tử - Chất liệu sơn dầu - Kích thước  110x120 cm
Chợ cá – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x120 cm
Mẹ con – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 90x100 cm
Quê hương – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x120 cm
Trưa hè – Chất liệu bột màu – Kích thước 80x100 cm

Khen thưởng
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu
 

Chợ cá – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x120 cm

Mẹ con – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 90x100 cm

Tình mẫu tử - Chất liệu sơn dầu - Kích thước  110x120 cm

Trưa hè – Chất liệu bột màu – Kích thước 80x100 cm

Quê hương – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x120 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

 

 

. . . . .
Loading the player...