09-05-2020 - 19:00

Tác giả Nguyễn Ban

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Nguyễn Ban, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn

                                               

 

Ngày tháng năm sinh: 12 - 10 - 1940
Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi công tác: Cán bộ Phòng văn hóa huyện Nghi Xuân, đã nghỉ hưu
Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  SKBD   Năm kết nạp: 2000  
Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Năm kết nạp: 2005
Chi Hội trưởng Ch hội VHNT huyện Nghi Xuân
Địa chỉ liên lạc: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.                     ĐT: 0934661760

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:  
- Hoa rừng (Kịch nói, 1969)
- Con trai một đảng viên (Kịch nói, 1972)
-  Tuyển tập tiết mục Dân ca Nghệ Tĩnh (Nxb Nghệ An)
- Truyện Kiều với giá trị không gian diễn xướng (Kịch nói)
- Ông Phó Uy Viễn tướng công (Tuyển kịch chọn lọc Hà Tĩnh, 2005)
- Tuyển dân ca Nghệ Tĩnh (tập 1, 2)
Giải thưởng VHNT:

- Huy chương Vàng Hội diễn ngành lâm nghiệp (Hoa rừng, 1969)
- Huy chương Vàng Hội diễn Quân đội (Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, 1972)
- Giải A Liên hoan Ví giặm Nghệ Tĩnh (Đêm trăn hò hẹn, 2012)
- Giải A Khu vực Bắc miền Trung (Nuông chiều điều bất lợi, 2013)
- Giải A Liên hoan Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh (Nghiệp nghề sáng đẹp tình quê, 2013)
- Giải A viết lời Dân ca trên sóng phát thanh truyền hình hà Tĩnh (Ngư dân ơn Đảng, 2014)
- Giải C - Giải thưởng Nguyễn Du lần VI (2015) 

. . . . .
Loading the player...