11-12-2017 - 09:54

Tác giả Nguyễn Đình Đường

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu tác giả Nguyễn Đình Đường, quê ở Hưng Nguyên - Nghệ An. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

 Tác giả Nguyễn Đình Đường

Sinh ngày: 12/10/1977

Quê quán: Hưng Yên - Hưng Nguyên – Nghệ An          Dân tộc: Kinh

Tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế

Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật

Năm vào hội: 2008

Địa chỉ hiện nay: Xóm Hạ - Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0983244885;                  Email: dinhduong.mithuat@gmail.com

Tác phẩm chính và giải thưởng:

Lời dặn của Bác – Chất liệu nhựa poly giả đồng – Kích thước 189x90x78 cm – Giải khuyến khích của tỉnh, giải B tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển lãm toàn quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giao ước – Chất liệu gỗ và sắt hàn – Kích thước 190x90x89 cm – Triển lãm mỹ thuật khu vực IV  2016

Vô thường – Chất liệu gốm – Kích thước 120x50x50 cm – Triển lãm mỹ thuật khu vực IV 2010

Tình mẫu tử - Chất liệu đá – Kích thước 110x60x60 cm – Triển lãm mỹ thuật khu vực IV 2015

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Lời dặn của Bác – Chất liệu nhựa poly giả đồng – Kích thước 189x90x78 cm

Tình mẫu tử - Chất liệu đá – Kích thước 110x60x60 cm

Giao ước – Chất liệu gỗ và sắt hàn – Kích thước 190x90x89 cm

Vô thường – Chất liệu gốm – Kích thước 120x50x50 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

. . . . .
Loading the player...