20-12-2017 - 09:24

Tác giả Nguyễn Đình Hạnh

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu tác giả Nguyễn Đình Hạnh, quê ở Can Lộc - Hà Tĩnh, hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tác giả Nguyễn Đình Hạnh

Sinh ngày: 10 / 2 / 1964

Quê quán: Thị trấn Nghèn – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh          Dân tộc: Kinh 

Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Hội viên hội văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật 

Năm vào hội 2010

Địa chỉ hiện nay: Trung tâm VHTT&DL Huyện Can Lộc – Hà Tĩnh

Emaii: dinhhanh.vh1964@gmail.com

Tác phẩm chính và giải thưởng

1. Tác phẩm: Chơi bi – Chất liệu: Lụa – Kích thước: 0.90 x 1.20m

Triển lãm khu vực Bắc miền trung tại Thanh Hóa năm 2009

2. Tác phẩm: Lễ hội – Chất liệu: lụa – Kích thước : 0.90x1.20m

Triển lãm khu vực Bắc miền trung tại Nghệ An năm 2013

Giải thưởng : Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam

3. Tác phẩm: Đan quạt – Chất liệu: Lụa - Kích thước:0.70x1.10m

Triển lãm khu vực Bắc miền Trung tại Huế năm 2014

Giải thưởng giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam

4. Tác phẩm : Bác Hồ kính yêu – Chất liệu: Lụa – kích thước 0.90x1.20m

Triển lãm khu vực Bắc miền Trung tại Thanh Hóa năm 2015

5. Tác phẩm: San sẻ - Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước : 0,75x0.95 m

Triển lãm khu vực Sông Hồng năm 2017

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Bác Hồ kính yêu – Chất liệu: Lụa – Kích thước 0.90x1.20m

Chơi bi – Chất liệu: Lụa – Kích thước: 0.90 x 1.20m

San sẻ - Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước : 0,75x0.95 m

Lễ hội – Chất liệu: lụa – Kích thước : 0.90x1.20m

Đan quạt – Chất liệu: Lụa - Kích thước:0.70x1.10m

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...