16-10-2017 - 20:11

TÁC GIẢ NGUYỄN HUY TÙNG

 

Sinh năm 1979
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Mỹ thuật, năm 2015
Quê quán: Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Nơi công tác: Báo Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc: Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, 223 Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0916846506   Email: huytung@baohatinh.vn
Các tác phẩm đã công bố và tham dự triển lãm:

“Nắng sớm” (Sơn mài - 130 x 170cm) – Triển lãm tranh sơn mài Trường ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - năm 2005.
“Ngõ quê” (Sơn mài - 40 x 60cm) Trưng bày tại Trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM - năm 2005, Triển lãm Thầy và trò tại TTVH Kỳ Anh - năm 2010.
“Góc phố” (Sơn mài - 30 x 40cm) Trưng bày tại Trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM - năm 2005, Triển lãm Thầy và trò tại TTVH Kỳ Anh - năm 2010.
“Lồng”  (Chất liệu tổng hợp – 65 x 120 cm). Triển lãm khu vực Bắc miền Trung 2009.
“Du xuân” (Acylic - 70 x 100cm) Bìa báo xuân Hà Tĩnh 2016.
“Nắng trên công trường” (Sơn dầu - 110 x 170cm) Triển lãm khu vực Bắc miền Trung 2016 – Giới thiệu giải thưởng Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam.

“Du xuân” (Acylic - 70 x 100cm)

“Nắng trên công trường” (Sơn dầu - 110 x 170cm)

“Góc phố” (Sơn mài - 30 x 40cm)

“ Ngõ quê' ( Sơn mài - 60x40 cm)

. . . . .
Loading the player...