20-06-2018 - 15:46

Tác giả Nguyễn Văn Dương

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu tác giả Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1971, tại Vũ Quang - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du Hà Tĩnh.

Tác giả Nguyễn Văn Dương

- Ngày tháng năm sinh: 02/8/1971
- Quê quán: Xã Đức lĩnh - Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh.    Dân tộc: Kinh
- Tốt nghiệp trường: Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Hội họa.     
- Năm vào hội: 2004
- Địa chỉ hiện nay: Khoa Nghệ thuật - Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du Hà Tĩnh

Tên tác phẩm chính và đạt Giải thưởng Mỹ thuật:

1. Chọn cá - Chất liệu: Khắc gỗ in màu - Kích thước: 68cm x 80cm - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2005, Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại tỉnh Quảng Trị năm 2004.  
2. Đón mẹ -  Chất liệu: Bột màu - Kích thước: 75cm x 105cm - Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại tỉnh Thanh Hóa năm 2009, Đạt giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ V năm 2010.
3. Hồn quê 1 - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 82cm x 100cm - Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại tỉnh Quảng Bình năm 2005, Đạt giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ V năm 2010.
4. Ngựa giấy - Chất liệu: Khắc gỗ in màu - Kích thước: 50cm x 65cm - Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2012.   
5. Hãy về với biển - Chất liệu: Bột màu - Kích thước: 61cm x 77cm - Triển lãm Mỹ thuật Khu vực đồng bằng Sông hồng mở rộng tại tỉnh Hải Dương - Năm 2017. 

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Chọn cá - Chất liệu: Khắc gỗ in màu - Kích thước: 68cm x 80cm

Đón mẹ -  Chất liệu: Bột màu - Kích thước: 75cm x 105cm

Hồn quê 1 - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 82cm x 100cm

Ngựa giấy - Chất liệu: Khắc gỗ in màu - Kích thước: 50cm x 65cm

Hãy về với biển - Chất liệu: Bột màu - Kích thước: 61cm x 77cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

. . . . .
Loading the player...