08-01-2018 - 11:08

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tao

Tiếp tục hưởng ứng tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh, văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Vĩnh Tao, Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, năm vào hội 2017.

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tao

 


- Sinh ngày: 15/9/1959
- Quê quán: Phú Vang – Huế
- Tự học mỹ thuật
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành Mỹ thuật
- Năm vào hội 2017
- Địa chỉ: số 2/1 Nguyễn Hữu Thái – Tân Giang – Hà Tĩnh

Tác phẩm chính và giải thưởng:

Mưu sinh – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x140 cm – Triển lãm mỹ thuật Bắc Miền Trung năm 2016 tại Quảng Trị
Một góc kinh thành Huế - Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x150 cm – Triển lãm Bắc Miền Trung 2014 tại Huế
Cảng Vũng Áng – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x150 cm – Triển lãm mỹ thuật Bắc Miền Trung 2015 tại Thanh Hóa, giới thiệu dự giải thưởng UB toàn quốc Liên hiệp VHNT Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu

Cảng Vũng Áng – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x150 cm

Một góc kinh thành Huế - Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x150 cm

Mưu sinh – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x140 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

 

. . . . .
Loading the player...