29-11-2017 - 18:04

Tác giả Phạm Văn Khai

Hưởng ứng tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh, Văn nghệ Hà Tĩnh tiếp tục giới thiệu chân dung tác giả Phạm Văn Khai, hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, quê quán tại Thạch Vĩnh - Thạch Hà.

Tác giả Phạm Văn Khai

Sinh ngày: 2/7/1951

Quê quán: Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh     Dân tộc: Kinh

Tốt nghiệp trường: Trung cấp Mỹ thuật

Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật

Năm vào hội: 1985

Địa chỉ hiện nay: Thôn Vĩnh Cát – Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh

Điện thoại: 01678694967

Tên tác phẩm chính và đạt giải thưởng:

Một góc Đèo Ngang – Chất liệu giấy gió – Kích thước 40x60 cm – Giải thưởng VHNT Nguyễn Du

Bác Hồ và các cháu – Chất liệu bột màu – Kích thước 45x50 cm – Giải thưởng VHNT Nguyễn Du

Vũng Áng – Chất liệu giấy gió – Kích thước 72x102 cm – Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ký ức Đồng Lộc – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x115 cm – Giải thưởng VHNT Nguyễn Du

Biển lặng – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 110x90 cm

Bác Hồ đi chiến dịch biên giới – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 90x90 cm

Giữ vững chủ quyền biển đảo – Chất liệu bột màu – Kích thước 60x40 cm – Giải B Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khen thưởng:

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất

Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa Việt Nam

Huy chương vì sự nghiệp Văn học Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu

 

Bác Hồ và các cháu - Chất liệu bột màu - Kích thước 45x50 cm

Một góc Đèo Ngang - Chất liệu giấy gió - Kích thước 40x60 cm

Vũng Áng - Chất liệu giấy gió - Kích thước 72x102 cm

Ký ức Đồng Lộc - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 110x115 cm

Biển lặng - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 110x90 cm

Giữ vững chủ quyền biển đảo - Chất liệu bột màu - Kích thước 60x70 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

. . . . .
Loading the player...