04-05-2018 - 19:42

Tác giả Trần Đình Phấn

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Trần Đình Phấn, sinh năm 1954 (đã mất 2003). Quê quán Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tác giả Trần Đình Phấn

- Ngày sinh: 20/3/1954 (Đã mất 2003)
- Quê quán : Bùi Xá – Đức Thọ - Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp trung cấp Mỹ thuật Nghệ An 1996
- Hội viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành : Mỹ thuật
- Năm vào hội: 1995
- Địa chỉ hiện nay : Khối 3, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Tác phẩm chính : 

Phố núi – chất liệu sơn dầu – kích thước 80x96cm
Buổi sớm – chất liệu sơn dầu – kích thước 100x95cm
Thiếu nữ - chất liệu sơn dầu – kích thước 85x 105cm
Góc quê – chất liệu sơn dầu – kích thước  80x100cm
Chiều về -  chất liệu sơn dầu – kích thước 100x125cm

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Phố núi – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 80x96cm

Buổi sớm – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x95cm

Chiều về -  Chất liệu sơn dầu – Kích thước 100x125cm

Góc quê – Chất liệu sơn dầu – Kích thước  80x100cm

Thiếu nữ - Chất liệu sơn dầu – Kích thước 85x105cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

 

 


 

. . . . .
Loading the player...