04-11-2017 - 11:03

Tác giả Trần Lê Khả

Hưởng ứng việc xuất bản tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh", Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử tiếp tục giới thiệu chân dung tác giả Trần Lê Khả, quê quán Can lộc - Hà Tĩnh, hội viên chuyên ngành Mỹ thuật của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tác giả Trần Lê Khả

- Sinh ngày: 01/10/1930

- Quê quán: Xã Xuân Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh  Dân tộc: Kinh

-Trình độ chuyên môn: Đại học

- Hội viên chuyên ngành Mỹ thuật Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh ( vào Hội năm 1995)

Tác phẩm chính:

1. Quê nhà – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 70x90 cm, năm 1998

2. Trận địa pháo Đồng Lộc – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 80x100 cm, năm 1999

3. Chân dung – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 60x80 cm, năm 2001

4. Một góc chợ Nghèn – Chất liệu: Thuốc nước – Kích thước 70x90 cm, năm 2002

5. Lên chùa – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 100x120 cm, năm 2013

Giải thưởng:

Giải C VHNT Nguyễn Du lần thứ III (năm 2000)

Khen thưởng:

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Quê nhà – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 70x90 cm

Trận địa pháo Đồng Lộc – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 80x100 cm

Chân dung – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 60x80 cm

Một góc chợ Nghèn – Chất liệu: Thuốc nước – Kích thước 70x90 cm

Lên chùa – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước 100x120 cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...