19-03-2018 - 14:01

Tác giả Từ Ảnh

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Từ Ảnh, sinh năm 1939, quê ở Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tác giả Từ Ảnh

- Họ và tên: Từ Ảnh.                     
- Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1939.
- Quê quán: Thạch Kênh – Thạch Hà – Hà Tĩnh.                 Dân tộc: Kinh.
- Tốt nghiệp trường: Cao đẳng Mĩ thuật Việt Nam.
- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mỹ thuật.                            
- Năm vào Hội: 2009.
- Địa chỉ liên lạc hiện nay: Khối 7 Bắc sơn - thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh.  

Tác phẩm chính và giải thưởng:

1. Bác Hồ đọc sách - Chất liệu sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm.
- Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2015 tại Huế.
- Giải Nhì “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hà Tĩnh tổ chức năm 2008.
- Bằng chứng nhận Mĩ thuật-Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Lễ hội làng Sen tại Nghệ An năm 2015.
2. Bác Hồ đi công tác - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 130cm x 170cm.
3. Làm theo lời Bác - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm.
Triển lãm khu vực II (mở rộng) - Đồng bằng Sông Hồng năm 2017 tại Hải Dương.
4. Vì lời ích mười năm trồng cây-vì lợi ích trăm năm trồng người. Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm.
- Triển lãm Hà Tĩnh lần thứ I năm 1995.
5. Chân dung - Chất liệu: Sơn dầu.  Kích thước: 90cm x 120cm.
- Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2011.

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Bác Hồ đọc sách - Chất liệu sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm

Bác Hồ đi công tác - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 130cm x 170cm

Làm theo lời Bác - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm

Vì lời ích mười năm trồng cây-vì lợi ích trăm năm trồng người. Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: 90cm x 120cm

Chân dung - Chất liệu: Sơn dầu.  Kích thước: 90cm x 120cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...