01-05-2024 - 00:00

Tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Quần thể di tích Cố Tổng Bí thư Trần Phú - Ảnh: Quang Diện

Đua thuyền truyền thống trên bến Tam Soa - núi Tùng Lĩnh - Ảnh: Đậu Bình

Làng hến Trường Sơn - Ảnh: Hương Thành

Làng chài lên phố thị - Ảnh: Minh Thi

Truyền thống gia tộc - Ảnh: Minh Lý

Một góc nhìn Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú từ bến Tam Soa - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc tham quan mô hình 
NTM kiểu mẫu xã Tùng Ảnh
- Ảnh: Đậu Hà

Lao động nữ ở làng mộc Thái Yên - Ảnh: Văn Bảy

Bến Tam Soa - Ảnh: Nhật Linh

. . . . .
Loading the player...