13-10-2020 - 11:05

Tổ chức tập huấn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2020

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn Dân ca Ví, Giặm năm 2020 cho gần 150 thành viên của 36 các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm của các xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, mới được công nhận năm 2020 trong ba ngày.

Theo đó, các học viên được các giảng viên là những nhạc sỹ, nghệ sỹ, nghệ nhân có kinh nghiệm về Dân ca Ví, Giặm giảng dạy các chuyên đề: Tổng quan về Dân ca Ví, Giặm; kỹ năng tổ chức hoạt động câu lạc bộ; kỹ năng diễn xướng Ví, Giặm làn điệu gốc phổ biến; kỹ năng diễn xướng Ví, Giặm làn điệu pha, làn điệu cải biên phổ biến.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Sỹ Chinh khai mạc buổi tập huấn

Mục đích của lớp tập huấn là thực hiện tốt chương trình bảo tồn và phát huy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp phần thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trang bị kỹ năng cho các học viên về hoạt động câu lạc bộ; hướng dẫn cách thức tổ chức và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ Dân Ca Ví, Giặm; kỹ năng hát và diễn xướng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; có kiến thức sơ bộ về công tác sưu tầm, biên soạn và phục dựng không gian diễn xướng Dân ca Ví, Giặm. Thông qua tập huấn, học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về hoạt động câu lạc bộ và công tác bảo tồn, phát huy các di sản phi vật thể nói chung, Dân ca Ví, Giặm nói riêng.
Nhân dịp này, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn tặng cho 36 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ một cuốn sách “Chung lời hẹn ước” và bà Phan Thư Hiền –  Chi hội trưởng Hội Di sản văn hóa Việt Nam tại Hà Tĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Hà Tĩnh tặng cho 36 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ một cuốn sách “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.


Nguyễn Nga
 

. . . . .
Loading the player...