Chân dung văn nghệ sĩ

Họa sĩ Nguyễn Lệ Dung

Họa sĩ Nguyễn Lệ Dung

31-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung họa sĩ Nguyễn Lệ Dung, sinh năm 1948, quê quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Tác giả Từ Ảnh

Tác giả Từ Ảnh

19-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Từ Ảnh, sinh năm 1939, quê ở Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Họa sĩ Lê Khánh Thông

Họa sĩ Lê Khánh Thông

10-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Khánh Thông, sinh năm 1943 tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Họa sĩ Lê Quang Thắng

Họa sĩ Lê Quang Thắng

22-02-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử xin hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Quang Thắng, sinh năm 1955 tại Triệu Phong, Quảng Trị. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Tác giả Đinh Sỹ Sơn

Tác giả Đinh Sỹ Sơn

08-02-2018
Tác giả Đinh Sỹ Sơn sinh năm 1971 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả.
Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương

Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương

01-02-2018
Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương sinh năm 1959, quê quán tại thị xã Hồng Lĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tiếp tục hưởng ứng tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh, Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung của nữ họa sĩ.
Tác giả Mạnh Thị Hà

Tác giả Mạnh Thị Hà

25-01-2018
Hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh". Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Mạnh Thị Hà, hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Họa sĩ Võ Tá Lục

Họa sĩ Võ Tá Lục

14-01-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiêu chân dung Họa sĩ Võ Tá Lục sinh năm 1958 tại Tp Hà Tĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang công tác tại Sở VHTT&DL Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tao

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tao

08-01-2018
Tiếp tục hưởng ứng tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh, văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Vĩnh Tao, Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, năm vào hội 2017.
Họa sĩ Bùi Trọng Hướng

Họa sĩ Bùi Trọng Hướng

28-12-2017
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung Họa sĩ Bùi Trọng Hướng sinh ngày 25/1/1943 (Mất 11/7/1999), nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 7 ... [Cuối]
Loading the player...