Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Nguyễn Sinh

Tác giả Nguyễn Sinh

06-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Sinh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Tác giả Võ Hồng Hải

Tác giả Võ Hồng Hải

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Võ Hồng Hải - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Mai Văn Thông

Tác giả Mai Văn Thông

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Mai Văn Thông, sinh năm 1950, quê quán Thạch Đài – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Trần Y Vinh

Tác giả Trần Y Vinh

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Y Vinh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, sinh năm 1924, quê quán Đức Thủy – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Đạo diễn Trương Quang Bốn

Đạo diễn Trương Quang Bốn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Đạo diễn Trương Quang Bốn, sinh năm 1952, quê quán Yên Đồng - Thạch Linh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn, sinh năm 1947, quê quán Thuần Thiện – Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Trần Nam Phong

Tác giả Trần Nam Phong

03-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Nam Phong - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Văn Hoan

Tác giả Nguyễn Văn Hoan

02-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Hoan - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Văn Tùng

Tác giả Lê Văn Tùng

01-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Lê văn Tùng, hội viên chuyên nhành Văn nghệ dân gian, Hội LHVHNT Hà Tĩnh
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 7 ... [Cuối]
Loading the player...