Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Hồ Xuân Ngô

Tác giả Hồ Xuân Ngô

01-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Xuân Ngô, sinh năm 1940, quê quán Phường Đại Nài - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Nguyễn Sỹ Thiện

Tác giả Nguyễn Sỹ Thiện

30-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Nguyễn Sỹ Thiện, Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biễu diễn
Tác giả Thái Vĩnh Linh

Tác giả Thái Vĩnh Linh

30-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Thái Vĩnh Linh - hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Văn Minh

Tác giả Nguyễn Văn Minh

30-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Minh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trịnh Ngọc Chung

Tác giả Trịnh Ngọc Chung

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trịnh Ngọc Chung, sinh năm 1972, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Phan Xuân Hòa

Tác giả Phan Xuân Hòa

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Hòa, sinh năm 1948, quê quán Hương Trạch - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Đặng Thúy Hằng

Tác giả Đặng Thúy Hằng

27-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đặng Thúy Hằng, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn nghệ dân gian
Tác giả Nguyễn Xuân Bình

Tác giả Nguyễn Xuân Bình

27-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1950, quê quán Sơn Tiến - Hương Sơn. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Phan Thư Hiền

Tác giả Phan Thư Hiền

26-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Phan Thư Hiền, hội viên chuyên ngành Văn nghệ dân gian, Hội LHVHNT Hà Tĩnh
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải

26-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải, sinh năm 1962, quê quán Tiên Điền - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Sân khấu - Biểu diễn
  [Đầu]... 2 3 4 5 6 7 8 ... [Cuối]
Loading the player...