Chân dung văn nghệ sĩ

Họa sĩ Hoàng Thế Phượng

Họa sĩ Hoàng Thế Phượng

22-04-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Hoàng Thế Phượng, sinh năm 1952 tại Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - chuyên ngành: Hội họa.
Họa sĩ Hoàng Hữu Trí

Họa sĩ Hoàng Hữu Trí

13-04-2018
Họa sĩ Hoàng Hữu Trí, sinh năm 1946, tại Đức Lâm - Đức Thọ, nay ở Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Hoàng Hữu Trí.
Tác giả Lê Gia Thụy

Tác giả Lê Gia Thụy

09-04-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Lê Gia Thụy sinh năm 1960, quê quán thành phố Hà Tĩnh, đã từng công tác tại Báo Hà Tĩnh.
Họa sĩ Nguyễn Lệ Dung

Họa sĩ Nguyễn Lệ Dung

31-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung họa sĩ Nguyễn Lệ Dung, sinh năm 1948, quê quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Tác giả Từ Ảnh

Tác giả Từ Ảnh

19-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Từ Ảnh, sinh năm 1939, quê ở Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Họa sĩ Lê Khánh Thông

Họa sĩ Lê Khánh Thông

10-03-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Khánh Thông, sinh năm 1943 tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Họa sĩ Lê Quang Thắng

Họa sĩ Lê Quang Thắng

22-02-2018
Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử xin hân hạnh giới thiệu chân dung họa sĩ Lê Quang Thắng, sinh năm 1955 tại Triệu Phong, Quảng Trị. Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Tác giả Đinh Sỹ Sơn

Tác giả Đinh Sỹ Sơn

08-02-2018
Tác giả Đinh Sỹ Sơn sinh năm 1971 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả.
Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương

Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương

01-02-2018
Họa sĩ Nguyễn Vọng Hương sinh năm 1959, quê quán tại thị xã Hồng Lĩnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tiếp tục hưởng ứng tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh, Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung của nữ họa sĩ.
Tác giả Mạnh Thị Hà

Tác giả Mạnh Thị Hà

25-01-2018
Hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh". Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chân dung tác giả Mạnh Thị Hà, hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...