Chân dung văn nghệ sĩ

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

30-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng. Sinh năm 1964, quê quán Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Nguyễn Thị Duyên

Tác giả Nguyễn Thị Duyên

29-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Thị Duyên - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Thanh Bính

Tác giả Nguyễn Thanh Bính

28-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Thanh Bính - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Đậu Đình Hà

Tác giả Đậu Đình Hà

28-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đậu Đình Hà, sinh năm 1972, quê quán Xuân Hải - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Lê Thị Trâm Anh

Tác giả Lê Thị Trâm Anh

27-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Lê Thị Trâm Anh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Vũ Trọng Hoài

Tác giả Vũ Trọng Hoài

26-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Vũ Trọng Hoài - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

25-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo, sinh năm 1965, quê quán Mỹ Lộc - Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

24-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, sinh năm 1958, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Hồ Hữu Phước

Tác giả Hồ Hữu Phước

23-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Hồ Hữu Phước, Hội viên chuyên ngành Văn nghệ dân gian, Hội LHVHNT Hà Tĩnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

23-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971, quê quán Cẩm Trung - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...