29-08-2020 - 15:12

Hà Tĩnh chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm 255 Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du vừa ban hành Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 11/8/2020 về việc thông báo kết luận của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du.

     

Phiên họp của Ban chỉ đạo và tổ chức . Ảnh: Bảo Phan

Theo đó, vào ngày 29/7/2020, Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du họp đánh giá các hoạt động đã triển khai và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm. 
     Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung sau: Các địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động rà soát các nội dung, có thể cắt giảm một số hoạt động tập trung đông người như: Tổ chức hội trại, hội thi ẩm thực, các hoạt động thi đấu thể thao, Lễ hội cầu khoa trong Tuần Văn hóa - Du lịch… Ưu tiên các hoạt động có chiều sâu, lưu giữ các giá trị văn hóa.


     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm; cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và giá trị bất hủ của kiệt tác Truyện Kiều; về văn hóa, con người Hà Tĩnh gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu chuẩn bị nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan về việc phối hợp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm hoàn thành trong tháng 8/2020.
      Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động soát xét các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch để tổ chức, bố trí phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số hoạt động trọng tâm: Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, như: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, các tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”; tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về Đại thi hào Nguyễn Du - Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; tổ chức Lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào Nguyễn Du.
    Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, tổ chức xét và tổng kết trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII; phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải thưởng các cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều”, “Viết văn tế Nguyễn Du”.
     Về Lễ Kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật, chủ động xây dựng kịch bản với 02 phương án: Tổ chức ngoài trời với quy mô lớn tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh hoặc tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để chọn phương án phù hợp).
Được biết, mục đích của các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Du đối với nền văn hóa Việt Nam và nhân loại. Tiếp tục sưu tầm thêm hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du, các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền, tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; động viên, tập hợp nhiều tổ chức, lực lượng xã hội trong và ngoài nước tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội, làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Hình thành và tiến tới xây dựng hoàn thiện Lễ hội văn hóa du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều tổ chức theo định kỳ, thành một sản phẩm du lịch – văn hóa độc đáo, hấp dẫn của tỉnh, có tính xã hội hóa cao, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.


    Nguyễn Nga
 

. . . . .
Loading the player...