27-01-2018 - 13:48

Thành phố Hà Tĩnh tổng kết công tác xây dựng đô thị loại II, đô thị văn minh, nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 27/1/2018, Thành uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đô thị loại II, đô thị văn minh, nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

        Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nông thôn mới tại một số đơn vị còn thiếu tập trung, quyết liệt... nhưng nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo , hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, tập trung cao hơn và kịp thời ban hành chương trình hành động , khung kế hoạch nên đã đạt được nhiều kết quả tốt.
        Trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị lọai II, thành phố Hà Tĩnh cơ bản đạt 58/59 tiêu chuẩn trong năm 2017. Các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, CN-TTCN, nông nghiệp..... phát triển đa dạng, có mức tăng trưởng khá so với năm 2016. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung, tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu.Các nội dung công việc của từng tiêu chuẩn đô thị loại II được tập trung triển khai: tiêu chí cây xanh; tuyến đường văn minh đô thị...Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố thực hiện quyết liệt, xử lý cơ bản các tồn đọng để triển khai thực hiện các dự án. Năm 2017, phường Tân Giang hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị năm thứ nhất ; phường Văn Yên, Thạch Linh, Hà Huy Tập cơ bản đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá được tăng cường chỉ đạo thực hiện; 206 cơ quan , đơn vị, doanh nghiệp đăng kí xây dựng đạt chuẩn văn hoá; 111 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. An ninh chính trị cũng được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.

         Về chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017, trên 6 xã xây dựng nông thôn mới đã thành lập mới được 1 mô hình vừa, 14 mô hình nhỏ;  có 5 HTX, 39 doanh nghiệp thành lập mới. Cũng trong năm nay, 1 khu thể thao xã, 1 nhà bưu điện xã, 4 nhà văn hoá thôn, 5 khu thể thao thôn đã được hoàn thành. Theo quyết định 05/2017/QĐ-UBND, xã Thạch Hạ đạt 18 tiêu chí; Thạch Bình 17 tiêu chí; xã Thạch Trung 16 tiêu chí; xã Thạch Hưng đạt 20 tiêu chí nhưng vẫn chưa được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thạch Đồng đạt 11 tiêu chí.

Lãnh đạo thành phố trao chứng nhận đạt chuẩn văn minh đô thị cho 4 phường: Trần Phú, Bắc Hà, Nguyễn Du và Nam Hà

Trao tặng danh hiệu " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", " Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và cấp giấy công nhận cho 111 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cá nhân xuất sắc trong hoạt động năm 2017...

Trao Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể

Trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong xây dựng đô thị loại II và phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017


Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...