27-06-2024 - 01:44

Phát động “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Sáng ngày 26/6/2024, tại xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình văn nghệ tại lễ phát động

Đại biểu tham dự lễ phát động

Lực lượng tham dự lễ phát động

Năm 2024, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng” thông qua các thông điệp truyền thông như: Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền; tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình...

Đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, hướng dẫn và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình. Nhân ngày Gia đình Việt Nam năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, chung tay, góp sức xây dựng các gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã phát biểu hưởng ứng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Thay mặt địa phương tổ chức lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã phát biểu hưởng ứng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, xác định công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình, tích cực triển khai các chương trình phối hợp giữa các ngành, địa phương về công tác gia đình, kịp thời kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền về công tác gia đình. Gắn kết chặt chẽ việc bình xét, đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa với triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ và mô hình về gia đình. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn…

Lực lượng tham gia diễu hành tại lễ phát động

Sau buổi lễ, có khoảng hơn 500 cán bộ, hội viên các tổ chức, đoàn viên thanh niên thị xã và 11 phường, xã của thị xã Kỳ Anh đã tham gia diễu hành theo một số tuyến đường chính để tuyên truyền cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...