30-01-2019 - 08:05

Thành phố Hà Tĩnh những dấu ấn năm 2018

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Kỷ Hợi giới thiệu bài viết "Thành phố Hà Tĩnh những dấu ấn 2018" của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

         Năm 2018, trên đà tăng trưởng chung của cả tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh đã tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng và các tiêu chí đô thị loại II được nâng lên; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đạt kết quả tốt; cải cách hành chính tiếp tục được tập trung hiệu quả; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm.
         Kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng 12,16% là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020; hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra so với Nghị quyết số của HĐND thành phố.. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ số về thương mại - dịch vụ, công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, nông, lâm, thủy sản đều tăng so với cùng kỳ (thương mại - dịch vụ 61,26%; công nghiệp - xây dựng 36,48%; nông nghiệp 2,26%). Công tác thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành phố đã triển khai 80 dự án và các công trình thuộc chương trình mục tiêu; có 05 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư có sử dụng đất, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.840 tỷ đồng. Một số dự án được chấp thuận đầu tư năm 2017 đã triển khai thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án trường học, khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng thành phố đạt đô thị loại 2 trong năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững được tập trung cao. Kết cấu hạ tầng đô thị và các tiêu chí đô thị loại II đều được nâng lên, hiện nay thành phố đạt 57/59 tiêu chí và được Tỉnh trình hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ở Trung ương công nhận đạt đô thị loại II; tổng nguồn lực huy động thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng Thành phố đạt đô thị loại II đạt 6.776,29 tỷ/ KH 4.957 tỷ đồng, bằng 136,7% KH (trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 79,98%, NSNN chỉ chiếm 20,22%); công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đạt kết quả tốt. Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh đã được hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Xây dựng thẩm định; đoàn công tác liên ngành của Bộ Xây dựng đã tiến hành thẩm định các tiêu chí đô thị loại 2 của thành phố. Hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp các sở ngành liên quan và Cục phát triển đô thị, Bộ xây dựng hoàn tất các thủ tục trước khi trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố đạt đô thị loại II. Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu đạt kết quả tốt; bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc đặc biệt là các tuyến Quốc Lộ 1A, Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Nguyễn Biểu, Nguyễn Du, Hà Huy Tập, Trần Phú.. 

Dáng dấp thành phố trẻ - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

         Việc lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được chú trọng, Thành ủy đã ban hành nghị quyết và chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Năm 2018, có thêm 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn, nâng tổng số đạt chuẩn văn hóa lên là 187 đơn vị; có 04 phường phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nâng tổng số đạt chuẩn lên 8/10 phường. Giáo dục – Đào tạo tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; công tác an sinh xã hội được quan tâm, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của thành phố là 2,72%; hộ cận nghèo 2,94%. 
         Công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục đạt kết quả cao trong năm 2018, thành phố tiếp tục dẫn đầu (năm thứ 3 liên tiếp) về kết quả xếp loại cải cách hành chính các huyện, thị, thành phố. Tháng 4/2018, Trung tâm Hành chính công thành phố được đưa vào hoạt động; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt kết quả tốt, đến nay toàn thành phố đã tiếp nhận xử lý 448 hồ sơ mức độ 3 và 23 hồ sơ mức độ 4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Ban hành Quyết định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn khi được thực hiện nghiêm túc; 
         Cùng với những kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị cũng được tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thành ủy sơ kết 2 năm thực Quy chế đối thoại với Nhân dân trên địa địa bàn; chỉ đạo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND phường xã thuộc thành phố Hà Tĩnh. Xây dựng hoàn thành các Quy định về công tác cán bộ, chính sách cán bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cấp phường xã. Đến nay, 16/16  đơn vị đã hoàn thành Đề án, trình thẩm định, phê duyệt. Thực hiện hợp nhất chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trugn tâm BDCT thành phố; sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm Văn hóa thông tin TTDL thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. Hoàn thành xây dựng các quy định về công tác cán bộ: Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét của Nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.  
         Là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngành văn hóa luôn chủ động phối hợp triển khai trang trí, tuyên truyền trực quan tạo không khí sôi động trong các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Lực lượng công an thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong đón các đoàn khách quốc tế, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm và làm việc với địa phương.
         Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy xác định thời gian tới ngoài những yếu tố thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù đã đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại 2 nhưng còn nhiều tiêu chí mới chỉ đạt mức chạm ngưỡng, một số tiêu chí hạ tầng cần cầu đầu tư lớn trong khi nguồn lực thành phố khó khăn; một số vướng mắc, tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng do cơ chế, chính sách chưa đồng bộ nên xử lý chưa triệt để; hiệu quả công tác trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... còn có mặt hạn chế, an ninh trật tự còn tiềm ẩn. Chất lượng đội ngũ cán bộ của một số địa phương còn có khó khăn, bất cập.
         Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, thành phố Hà Tĩnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
         Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định, quy chế của Thành phố ban hành. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời lãnh đạo, xử lý.
         Thứ hai: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.
         Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, trật  tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tăng cường lãnh đạo công tác thu hút đầu tư, tăng cường thu ngân sách; hoàn chỉnh và công khai quy hoạch, đề xuất các cơ chế chính sách, tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức góp vốn, liên doanh, liên kết, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại- dịch vụ, hạ tầng đô thị, nông nghiệp…; tạo điều kiện, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và hoạt động, nhất là thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự... 
         Thứ năm: Tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại II; xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới. Chỉ đạo các phường đã đạt chuẩn nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, trọng tâm là phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ.
         Thứ sáu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ThU của BTV Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định của BTV về công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp.
         Thứ bảy: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ, đặt biệt trong các ngày lễ tết. Chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, điều tra xử lý các vụ án xẩy ra trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình xã hội hóa lắp đặt camera an ninh trong các hộ gia đình. Chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.  

                                                                                                                   N.H.L

. . . . .
Loading the player...