05-02-2018 - 12:31

Chuyên đề: Phấn đấu về đích nông thôn mới trước năm 2020

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Mậu Tuất (137+138) hân hạnh giới thiệu bài phỏng vấn với đồng chí Võ Công Hàm - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.

Đồng chí Võ Công Hàm - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

 

Phóng viên: Xin đồng chí vui lòng cho biết vắn tắt một số kết quả quan trọng mà huyện đã giành được trong năm 2017!
Đồng chí Võ Công Hàm: Năm 2017, huyện Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nghiệp nên các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước quan trọng đạt kết quả khá toàn diện, an sinh được đảm bảo, an ninh chính trị xã hội được giữ vững. 
Trong số 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2017, có 15/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đạt 62,5%; 9/24 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, bằng 37,5%. Tổng thu ngân sách đạt 685,9 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch, trong đó thu ngân sách tại huyện 160,6/155,4 tỷ đồng đạt 103,3%KH huyện giao và bằng 126%KH tỉnh giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong năm, thành lập 21/20 Doanh nghiệp (đạt 105%KH); thành lập 21/20 Hợp tác xã đạt 105%KH; thành lập 35/30 Tổ hợp tác (đạt 110%KH); cấp 152 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Tổng nguồn vốn huy động 2.310 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2016; doanh số cho vay 1.425 tỷ đồng, tăng 2,85% so với năm 2016.

Đ/c Võ Công Hàm cùng Đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra NTM tại xã Bùi Xá 

Phóng viên: Là một trong hai huyện trong tỉnh được chọn phấn đấu về đích NTM trước năm 2020, xin đồng chí cho biết thêm một số số liệu có liên quan đến công tác này!
Đồng chí Võ Công Hàm: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm qua được lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kết quả, có thêm 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là: Đức Hòa, Đức Nhân, Bùi Xá, Đức Lạc, Đức Lâm, Đức Long, Đức Tùng, Đức An, Đức Đồng, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 20 xã, đạt 74%, tăng 34,7% so với năm 2016 (so với bình quân chung của tỉnh tỷ lệ đạt chuẩn là 46% và cả nước là 31%). Hoàn thành 88/75 (60/75 tiêu chí đăng ký và 28 tiêu chí ngoài đăng ký), nâng tổng số tiêu chí đến nay 462/540 tiêu chí đạt 85,5%; chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu tại 86 thôn, có: 27 thôn đạt 100%; 69 thôn đạt từ 50-60% (10 thôn đạt 100% nằm ngoài kế hoạch).
Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 đạt 410.979 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 118.151 triệu đồng chiếm 28,74% (ngân sách Trung ương 26.171 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 14.969 triệu đồng; Ngân sách huyện 15.211 triệu đồng; Ngân sách xã 61.800 triệu đồng); Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án 55,189 triệu đồng chiếm 13,42%; vốn doanh nghiệp 34.560 triệu đồng chiếm 8,4%; vốn tín dụng 135.640 triệu đồng chiếm 33%; Cộng đồng dân cư:  54.319 triệu đồng chiếm 13,2%. Con em xa quê 13.120 triệu đồng chiếm 3,24%. 
 Phóng viên: Đức Thọ là huyện nổi tiếng về truyền thống về văn hóa, xin đồng chí nói thêm một vài kết quả nổi bật trên lĩnh vực này!
Đồng chí Võ Công Hàm: Năm qua, lĩnh vực Văn hoá - Xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2016 - 2017, giáo dục và đào tạo đạt kết quả khá toàn diện. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 xếp thứ 03 toàn tỉnh; có 293 lượt em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 07 em được công nhận học sinh giỏi quốc gia; 13 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đạt 42% (tăng 3,5% so với năm học trước). Toàn huyện tăng thêm 3 trường đạt chuẩn, nâng tổng số 59/71 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 83,5%. Năm 2017 trên 1.000 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng, có 45 em đạt từ 27 điểm trở lên.
Huyện đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các ngày lễ và nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo xây dựng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Cơ quan văn hóa, triển khai xây dựng 1 nhà văn hóa xã, 11 sân thể thao xã; xây mới 11 nhà, nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn (đạt 110% KH xây mới NVH thôn). Tham gia thể thao tỉnh đạt 01 giải nhất kéo co, 01 giải nhì đua thuyền, 01 giải ba cầu lông; ra mắt thêm 2 CLB Dân ca Ví, Giặm. Tăng cường ứng dụng CNTT, cung cấp 139/281 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; nâng cấp trang thông tin điện tử huyện; xây dựng trang thông tin điện tử, ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp (IO) đến 100% CBCC các xã, thị trấn. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền. 
Chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ y tế cơ sở đến bệnh viện đa khoa huyện. Triển khai kế hoạch Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và xuất khẩu lao động năm 2017. Giải quyết việc làm cho 1.494 lao động, đạt 114,9%KH..
Phóng viên: Bước sang năm mới 2018, huyện sẽ tập trung vào những mục tiêu chính nào thưa đồng chí!
Đồng chí Võ Công Hàm: Năm 2018, mục tiêu cơ bản của huyện là sẽ tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, tăng trưởng cao hơn năm 2017, phục hồi phát triển sản xuất, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020. Kiên trì, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Về một số mục tiêu cụ thể, huyện sẽ phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 7 xã còn lại: Đức Lập, Đức Dũng, Tân Hương, Đức Châu, Liên Minh, Đức Quang, Đức Thanh. Các xã đã đạt chuẩn giữ vững các tiêu chí đã đạt, chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của tất cả các xã đã đạt chuẩn. Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Thực hiện hoàn thành cơ bản xây dựng đô thị văn minh theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.
Năm 2018, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người: trên 38 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn: 150 tỷ đồng; Huy động tổng nguồn vốn đầu tư xã hội: 800 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực trên: 67.500 tấn; Giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích: 80 triệu đồng/ha; Xây dựng: 45 km đường GTNT - GTNT (gồm: 39 km GTNT; 6 km GTNĐ); 7 km kênh mương cứng; Cấp 1.217 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  Thành lập: 20 Doanh nghiệp, 20 Hợp tác xã, 30 Tổ hợp tác; xây dựng 151 mô hình kinh tế.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên: 60%; đào tạo nghề cho 600 người; Giải quyết việc làm 1.300 người, trong đó lao động xuất khẩu 400 người; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4,77%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%;  Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: 100%; Trường chuẩn Quốc gia tăng thêm: 8 trường; Tỷ lệ hộ dùng nước sạch trên 60% và nước hợp vệ sinh: 100%; Công nhận: 30.344 gia đình văn hóa (tăng 2.059 gia đình so với năm 2017); 73 làng văn hóa; xây dựng 3 nhà văn hóa thôn, xóm. Giải quyết đúng hạn các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công đạt 100%. Lập Đề án sáp nhập một số xã có dân số dưới 3 nghìn dân và các nội dung theo Nghị quyết 18 Trung ương Đảng khóa XII.  Đơn vị phấn đấu đạt cơ sở an toàn làm chủ SSCĐ.
Phóng viên: Năm 2018, Trung ương và tỉnh đã có chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ chính trị và Chương trình hành động 848-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Xin đồng chí cho biết thêm đôi nét về tình hình cũng như những nhiệm vụ sắp tới trên lĩnh vực này!
Đồng chí Võ Công Hàm: Đức Thọ tự hào là mảnh đất có truyền thống văn hóa, văn chương với tên tuổi của nhiều nhà văn hóa, văn nghệ sĩ nổi tiếng trong quá khứ cũng như hiện tại: Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, Nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Xuân Hãn, Họa sĩ Điềm Phùng Thị, nhà văn Nguyễn Xuân Thiều, Kịch tác Phan Lương Hảo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, Nhạc sĩ Tân Huyền, Nhà thơ Xuân Hoài… và các thế hệ văn nghệ sĩ sau này. Đó chính là điểm tựa truyền thống để chúng ta kế thừa, phát huy trong tình hình mới. Văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng và nhạy cảm của văn hóa. Ngoài việc tăng cường nguồn lực cho các hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa đến hoạt động của phong trào văn nghệ quần chúng, từng bước phát huy thiết chế văn hóa cơ sở, tăng cường công tác thông tin truyền thông. Lãnh đạo huyện sẽ tạo điều kiện để xây dựng, tập hợp đội ngũ và phát huy nguồn lực sáng tạo tại chỗ, góp phần một tiếng nói xứng đáng hơn vào sự phát triển chung cho sự phát triển phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà.
Phóng viên: Cám ơn đồng chí, chúc cho Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ là địa phương sớm về đích nông thôn mới trước năm 2020!

                                                                         Trung Hiếu (thực hiện)

 

. . . . .
Loading the player...