10-02-2019 - 06:54

Để xứng đáng là ngọn cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Kỷ Hợi giới thiệu bài phỏng vấn với đồng chí Trần Báu Hà - TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Nghi Xuân

Đồng chí Trần Báu Hà

TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Nghi Xuân

 

Phóng viên (P.V): - Năm 2018, Nghi Xuân đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Xin đồng chí vui lòng cho biết vắn tắt những dấu ấn nổi bật của năm qua!
Đồng chí Trần Báu Hà (Đ/c T.B.H): - Năm 2018, được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo tỉnh cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, ổn định tình hình, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt  297 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch huyện giao và tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,7 triệu đồng. 
Đặc biệt năm qua, Nghi Xuân đã huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện đã thành lập mới 19 mô hình sản xuất; có 04 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư; 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2018, Nghi Xuân là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đã vinh dự được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Về lĩnh vực quốc phòng an ninh, huyện đã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt ra quân huấn luyện, diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PC-CCR, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.
Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng. Huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tổ chức tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; Thành lập Ban chỉ đạo, tổ biên soạn tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1995 - 2018. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ngành.
 P.V: - Là vùng đất có bề dày về truyền thống văn hóa, đồng chí cho biết thêm những thành tích nổi trội trên lĩnh vực văn hóa- xã hội!
Đ/c T.B.H: - Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; tham gia các hội thi, liên hoan đạt kết quả cao. Công tác xã hội hóa việc khôi phục, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; hình thành tua, tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới, gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế xã hội; chuẩn bị các điều kiện, triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện. Tổng lượt khách du lịch về trên địa bàn trong năm 2018 ước đạt trên 258.810 lượt người, tăng 70% so với năm 2017. 
Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được đẩy mạnh; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và thực hiện giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội.
P.V: - Sau vinh dự được công nhận trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, lãnh đạo huyện đã xác định mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm của năm tới là gì, thưa đồng chí? 
Đ/c T.B.H: - Thành công của năm 2018 và cả thời gian vừa qua là bài học kinh nghiệm vừa là động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, Nhân dân huyện Nghi Xuân bước vào mùa xuân mới với một quyết tâm chính trị cao hơn. Mục tiêu tiếp theo sau khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới là xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển đô thị loại IV và trở thành thị xã thuộc tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ tới, sớm trở thành một Trung tâm Kinh tế - Văn hóa lớn phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù đến nay nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XXI) đã đạt và vượt nhưng vẫn còn những chỉ tiêu cần phải nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành. Vì vậy, BCH Đảng bộ huyện đã xác định năm 2019 là năm “bản lề” để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Trong năm tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định bền vững.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đặt ra, cần phải tiếp tục kiên trì và đẩy mạnh thực hiện ba mũi đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đặt ra cho nhiệm kỳ, những mũi đột phá đúng đắn đã đưa lại kết quả quan trọng bước đầu trong những năm qua, đó là: 
- Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyển diện tích lúa, màu kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con chủ lực, ưu tiên các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất hàng hóa lớn và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng lực và hiệu quả đánh bắt thủy sản.
- Đẩy mạnh phát triển đô thị; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh.
Trong năm 2019, huyện Nghi Xuân sẽ có những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; Tổ chức rà soát lựa chọn và triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành kế hoạch ít nhất 2 xã đạt chuẩn các tiêu chí nâng cao và có ít nhất 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các khu dân cư nông thôn mới và đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội theo định hướng đô thị hóa nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, đồng thời phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện, môi trường sử dụng mức cao nhất lực lượng lao động trên địa bàn huyện. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, mở rộng các loại hình kinh doanh để phát triển Thương mại - Du lịch - Dịch vụ; khôi phục các làng nghề, ưu tiên sản xuất các sản phẩm phục vụ du khách du lịch; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 2019, cũng như các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong đó có sự kiện kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện (1469-2019). Chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm. Thực hiện tốt công tác y tế, dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Tập trung đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội.
Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và trong Đảng bộ. Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để Nghi Xuân xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà!
P.V: - Xin cảm ơn đồng chí và xin chúc mừng những thành tích tuyệt vời mà Nghi Xuân đã giành được trong năm qua và mong muốn Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà tiếp tục có thêm nhiều thành tích mới theo kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra!


                                                                         Bảo Phan (thực hiện) 

. . . . .
Loading the player...