21-01-2020 - 07:52

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh tương xứng với vai trò trung tâm tỉnh lỵ

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Canh Tý (161+162) giới thiệu chuyên đề bài viết "Xây dựng thành phố Hà Tĩnh tương xứng với vai trò trung tâm tỉnh lỵ" của đồng chí Trịnh Văn Ngọc - TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

       

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc -  TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

 

       Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, và đối ngoại của tỉnh, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chung của tỉnh. Sau 12 năm thành lập, thành phố Hà Tĩnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, mang dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại II.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những năm qua, kinh tế Thành phố duy trì tăng trưởng khá (năm 2019 là 12,83%), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 51,52 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu ngân sách đạt kết quả tích cực (năm 2019, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2018); quan hệ sản xuất được củng cố, các thành phần kinh tế được quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 1.480 doanh nghiệp đang hoạt động (năm 2019 thành lập mới 315/ KH 300 doanh nghiệp).

       Thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, nâng cấp gắn với việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực tiếp tục được phát huy, tổng nguồn lực thực hiện Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đến nay đạt 8.900 tỷ đồng, đạt 179% Kế hoạch. Nhiều công trình trọng điểm của nhà đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trở thành những điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị như dự án Khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở vincom; dự án khu đô thị Hàm Nghi Vincity; dự án thí điểm Nhà ở xã hội; dự án bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 558 tỷ đồng đang thi công.... Ngoài ra, một số dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án thành phố giáo dục Quốc tế (tập đoàn Nguyễn Hoàng); Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền kéo dài, Công viên trung tâm và đô thị Lam Hồng Garden Park; Khu đô thị Hàm Nghi (Vingroup); Khu đô thị Sinh thái Nam Cầu Phủ… sẽ góp phần hoàn chỉnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố. Thành phố cũng đã phát huy yếu tố nguồn lực từ xã hội hoá của nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị… (Từ năm 2016 đến nay, đã huy động nhân dân thảm nhựa 147.192m2, nâng cấp 127.51 m đường giao thông trong khu dân cư; lắp đặt 92,9km đường điện chiếu sáng, trên 1.500 mắt camera an ninh và trồng hơn 31.500 cây xanh đô thị…). Hệ thống hạ tầng giáo dục,  y tế, giao thông, cảnh quan đô thị... đã và đang từng bước được đầu tư đồng bộ trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của toàn tỉnh.

       Phong trào xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, chất lượng các tiêu chí được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp được tỉnh đánh giá dẫn đầu khối 13 huyện thị. Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử tại 16 phường, xã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai hầu hết danh mục thủ tục hành chính; Nhiều mô hình là điển hình của tỉnh về cải cách hành chính, như triển khai thí điểm mô hình tổ dân phố điện tử, mô hình trợ giúp thủ tục hành chính tại nhà. Thành phố đã tiên phong trong việc thực hiện đánh giá, phân loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng việc chấm điểm, được tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao.

       Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được chú trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và  thành phố. Giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục có quy mô phát triển vững chắc, phù hợp với quy hoạch và quá trình phát triển đô thị, loại hình trường lớp ngày càng được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu của người học. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - gia đình - trẻ em, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, có tính chất phức tạp; đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế và trong nước, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

       Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng hành của doanh nghiệp, nhân dân thành phố Hà Tĩnh trong thời gian qua đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định số 175/QĐ-TTg  ngày 13/2/2019 và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 20/11/2019.

       Với mục tiêu xây dựng, phát triển Thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng tầm đô thị loại II, là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh; thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

       Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị loại II, xây dựng thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/Th.U của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố với Nhân dân trên địa bàn, Quy chế tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh về lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân chung tay góp sức xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Lễ công bố quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Tư liệu.

       Hai là, tiếp tục tạo điều kiện cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển sôi động và hoạt động đầu tư của các dự án đô thị, các nhà đầu tư vào địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ThU về tăng cường lãnh đạo, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

       Ba là, đẩy mạnh huy động xã hội hóa nguồn lực; thường xuyên soát xét và củng cố, nâng chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II, phường văn minh đô thị; xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục phân loại, đánh giá, đề ra các giải pháp nhằm củng cố và đảm bảo tính bền vững các tiêu chí. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trên địa bàn, các tiểu công viên, tuyến phố văn minh theo kế hoạch. Tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn ODA và nguồn vốn đầu tư khác. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực từ Nhân dân, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu, chỉnh trang hạ tầng đô thị.

       Bốn là, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân thành phố, nhất là văn hóa giao tiếp nơi công cộng, văn minh thương mại, văn hóa giao thông, văn hóa công sở. Quan tâm, chăm lo giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công; không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

       Năm là, tiếp tục thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ Nhân dân; tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng, kết nối dịch vụ công trực tuyến của thành phố và các phường, xã, từng bước xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh vào năm 2030.

       Sáu là, thực hiện tốt công tác  quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu có hiệu quả; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để hình thành các điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt xóa những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kiềm chế tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm có tổ chức. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,

      Bảy là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; Rà soát các vụ việc còn tồn đọng phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đổi mới phương thức hoạt động và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2020) và đón tết cổ truyền Canh tý năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố theo văn minh, hiện đại, bền vững để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh và truyền thống lịch sử vẻ vang của thành phố anh hùng./.

T.V.N

. . . . .
Loading the player...