02-02-2024 - 08:39

Ca khúc viết về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”. Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng giới thiệu ca khúc “Người con trung hiếu” – Nhạc và lời: Nhạc sĩ Nguyễn Đình Đức và ca khúc “Với dòng La” – Lời thơ: Trần Nam Phong, nhạc: Nhạc sĩ Ngọc Thịnh

 

. . . . .
Loading the player...