29-01-2024 - 02:00

Đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn học nghệ thuật

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn (209+210) năm 2024 trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn với đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phóng viên: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xin Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật Hà Tĩnh đã đạt được trong năm?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ta tiếp tục triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, với những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng:

- Ban hành các chủ trương, nghị quyết bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Theo đó đã ban hành 05 Nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, đó là: Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

- Chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, phát huy tính chủ động của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong tổ chức thực hiện.

- Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, giá trị văn hóa, khát vọng người Hà Tĩnh. Chủ động, linh hoạt huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW, hỗ trợ của con em Hà Tĩnh trong và ngoài nước trong phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong năm đã huy động nguồn lực xây dựng 25 nhà văn hóa cộng đồng và 2.540 nhà ở kiên cố cho người gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

- Tích cực trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các tỉnh, thành trong nước. Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kết nối cộng đồng - cũng là năm đầu tiên tỉnh tổ chức gặp mặt thanh niên, sinh viên tiêu biểu là con em quê hương đang công tác, học tập tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, qua đó khích lệ, động viên thanh niên, sinh viên hướng về quê hương, tạo sức lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh.

- Tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý các tồn đọng, nhất là các tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, bám sát Quy chế làm việc. Tăng cường phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp luật, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tăng cường đối thoại, tiếp dân.

Qua những cách làm đó đã giúp tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, với 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu thuộc nhóm khá cả nước: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15/63, quy mô nền kinh tế đứng thứ 32/63 tỉnh, thành; giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ 09/114 bộ, ngành, địa phương; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 18.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 51.124 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,4 tỷ USD. Chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 2,3 ngàn tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 70 triệu USD. Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư. Toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Văn hóa - xã hội được quan tâm; du lịch - dịch vụ có những khởi sắc; giáo dục - đào tạo đạt những kết quả nổi bật, 2023 là năm thứ 2 tỉnh có học sinh đạt huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế; chính sách lao động, việc làm, người có công và an sinh xã hội được tập trung triển khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,01%, giảm 0,78% so với cuối năm 2022. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, ngày càng vững mạnh.

Những kết quả đó làm động lực mới để Hà Tĩnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết cùng nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Phóng viên: Để phát huy những thuận lợi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm chính trị đã được giao phó, trước thềm Xuân mới, Đồng chí có suy nghĩ tâm tư, gửi gắm đối với đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà và Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Năm 2023, Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng công tác Hội và lĩnh vực văn học, nghệ thuật tỉnh nhà đạt kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò định hướng về tư tưởng, chính trị cho các chi hội, chuyên ngành, CLB và các hội viên; các hoạt động văn học, nghệ thuật và các tác phẩm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạp chí Hồng Lĩnh giữ vững định hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trang web Văn nghệ Hà Tĩnh, Diễn đàn VHNT phát trên sóng Đài PT - TH Hà Tĩnh giới thiệu được nhiều tác phẩm của hội viên. Đội ngũ văn nghệ sỹ nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, đam mê, xuất bản nhiều tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật có giá trị. Một số tác giả có tác phẩm đạt các giải cao trong các cuộc thi, triển lãm ở các Hội chuyên ngành Trung ương, khu vực và địa phương. Hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình có nhiều khởi sắc, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật. Có thể khẳng định, những kết quả Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội vẫn còn những hạn chế cần cố gắng khắc phục, đề ra các giải pháp đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tính chủ động, sáng tạo; tham mưu cụ thể hóa các chủ trương thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật thực sự hiệu quả; số tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật chưa nhiều; cần làm tốt công tác quảng bá, tôn vinh, giới thiệu các tác giả, tác phẩm.

Nhân dịp này, tôi cũng muốn gợi mở một số nội dung để các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội và đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện:

Một là, triển khai hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về văn hóa, VHNT; tham mưu tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; cụ thể hóa những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về văn học, nghệ thuật; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Hai là, tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh hoạt động văn học, nghệ thuật; động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn đời sống, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại để sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống.

Ba là, Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng Tạp chí Hồng Lĩnh đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền trong điều kiện mới; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong đề án “Phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2025”.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, phát triển tài năng, nhất là những hội viên trẻ có năng lực, triển vọng để tạo nguồn cán bộ quản lý kế cận cho Hội cũng như Tạp chí Hồng Lĩnh.

Năm là, tập trung cao độ thực hiện thành công các chủ trương, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước mắt triển khai có hiệu quả các chương trình công tác năm 2024, đẩy mạnh các hoạt động như: Hội thảo, tập huấn, mở trại sáng tác, đi thực tế, tổ chức các cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật góp phần tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh luôn quan tâm đến sự nghiệp văn học, nghệ thuật, đặt nhiều niềm tin vào đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh, tôi tin tưởng giới văn nghệ sỹ tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển văn học nghệ thuật; tiếp tục cống hiến cho quê hương nhiều tác phẩm có giá trị, khơi dậy, phát huy bản sắc văn hóa, khát vọng của con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Trước thềm Xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh, tôi xin kính chúc đội ngũ văn nghệ sỹ, những người làm công tác văn học nghệ thuật tỉnh nhà cùng gia đình lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, với nhiều thành công mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chúc cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Trần Hướng (thực hiện)

. . . . .
Loading the player...