26-07-2022 - 07:50

Khắc ghi lời Bác dạy, Hà Tĩnh làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tạp chí Hồng Lĩnh số 191 tháng 7/2022 trân trọng giới thiệu bài viết “Khắc ghi lời Bác dạy, Hà Tĩnh làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa” của đồng chí Lê Ngọc Châu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

       Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các thế hệ người Việt Nam chúng ta gìn giữ, phát huy theo suốt chiều dài lịch sử đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, động viên các đối tượng là thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc con liệt sĩ mồ côi, đi tìm hài cốt đồng đội, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng thu hút sự tham gia của toàn xã hội trong phạm vi tỉnh nhà.

       Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sĩ - những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp bày tỏ lòng hiếu kính đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Thực hiện chỉ thị của Người, tại Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, ban, ngành ở trung ương và địa phương đã họp ở xã Phú Minh (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bàn bạc, đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm “Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Từ đó tới nay, ngày 27/7 hàng năm trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ…”.

       Dù Người bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, thăm hỏi, động viên các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong lá thư đầu tiên Hồ Chí Minh viết nhân dịp 27/7, Người nhấn mạnh đến mục đích cao cả này với những lời thống thiết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh. Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

       Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn Hà Tĩnh có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, toàn Đảng, toàn dân phải vinh danh, ghi nhận công lao to lớn của thương binh, liệt sĩ và làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

       Trong thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đạt nhiều kết quả quan trọng như sau: Đến nay, tỉnh ta đã xác nhận và giải quyết chính sách cho 301.135 lượt hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 1.541 Cán bộ Lão thành cách mạng, 905 Cán bộ Tiền khởi nghĩa, 26.485 Liệt sĩ, 1.979 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó: 108 phong tặng, 1871 truy tặng, 35 mẹ còn sống được cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng), 35 Anh hùng lao động trong kháng chiến và Anh hùng LLVT; 37.494 Thương binh, người hưởng chính sách như hương binh; 10.032 Bệnh binh; 7151 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ và một số hồ sơ khác, …..

       Toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 40.741 người có công, thân nhân người có công, trợ cấp một lần hàng chục ngàn đối tượng và các chế độ, chính sách khác với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng/năm: Đến nay cả tỉnh còn 35 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời; 09 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; trên 26.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; 4.151 người hưởng tuất liệt sĩ; 213 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và các đối tượng hưởng trợ cấp khác. Từ năm 2012 đến nay số kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng 9.340,686 tỷ đồng, chi trả trợ cấp một lần 863,123 tỷ đồng; chi mua BHYT cho đối tượng 439,633 tỷ đồng; chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo 300,142 tỷ đồng, chế độ điều dưỡng 729,325 tỷ đồng, …

       Trung bình mỗi năm có trên 220.000 lượt đối tượng người có công và thân nhân được tặng quà nhân các dịp lễ, tết. Từ năm 2012 đến nay kinh phí thăm hỏi tặng quà 462,368 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 282,390 tỷ đồng, ngân sách địa phương 179,978 tỷ đồng). Cả tỉnh đã đóng góp xây dng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa 76,23 tỷ đồng; xây dng, sửa chữa 3.071 nhà  nh nghĩa  vi  tổng giá  trị 113,846 tỷ đồng; tặng 4.470 stiết kim, các trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu trị giá hơn 12 tỷ đồng; 100% xã, phưng làm tt công tác Thương binh - Liệt sĩ... Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho 4.467 hộ với kinh phí 134.700.000.000 đồng (trong đó 2.268 hộ xây mới với kinh phí 90.720.000.000 đồng; 2.199 hộ sửa chữa với kinh phí 43.980.000.000 đồng). Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 22/QĐ-TU ngày 20/11/2020 hỗ trợ xây dựng nhà ở người nghèo, nhà chống lũ, nhà ở người có công và nhà văn hóa cộng đồng hơn 213 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công 777 nhà với kinh phí 54,35 tỷ đồng (đã hỗ trợ 722 nhà ở người có công với kinh phí trên 50,5 tỷ đồng; năm 2022 đề nghị hỗ trợ xây dựng mới 55 nhà ở người có công với kinh phí 3,85 tỷ đồng).

       Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: từ năm 1999 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 972 hài cốt (Lào về 800 hài cốt, trong nước 147 hài cốt, các tỉnh bàn giao 25 hài cốt). Công tác xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các công trình ghi công các liệt sĩ được quan tâm, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ năm 2012 đến nay hỗ trợ xây dng, sửa cha các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên lit sĩ vi tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nưc: 137,161 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 120,702 tỷ đồng; ngân  sách  đa  phương  16,459  tỷ đồng)  và  nguồn  từ  các  hot động đóng góp tự nguyện của tổ chc cá nhân và doang nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt năm nay, tiếp tục đầu tư, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Nầm (huyện Hương Sơn); triển khai xây dựng Đề án duy tu, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

       Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/12/2014 triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con Liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng. Đến nay đã đào tạo được 233 người và bố trí việc làm cho 134 người.

       Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công ngày càng đi vào chiều sâu, giải quyết các vấn đề khó, cốt lõi, nhất là những vấn đề còn tồn tại khó khăn. Với phương châm “không để người thực sự có công mà không được xem xét công nhận và thụ hưởng chính sách”.

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách còn một số tồn tại, hạn chế: công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách qua các thời kỳ vẫn chưa chặt chẽ, để xảy ra sai sót; trong lúc đó vẫn còn một số bất cập trong thực thi pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng cần đươc xem xét, nghiên cứu, bổ sung như: trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế, người có công với cách mạng giúp đỡ cách mạng được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi, mức hưởng trợ cấp, ưu đãi người có công vẫn còn chưa cao.

       Để thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tập trung, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, cụ thể: hướng dẫn, tập huấn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ, ngành Trung ương; tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng. Phấn đấu đến hết năm 2022, trên 98% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo; đồng thời trong thi gian ti cần phải tiếp tục triển khai đồng bộ một sgiải pháp sau:

       Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

      Thứ hai, tăng cưng công tác lãnh đo, chỉ đạo ca cấp y Đảng, chính quyền các cp đối vi công tác thương binh, lit sĩ và ngưi có công. Thc hiện đy đủ, kp thi, chu đáo các chế độ, chính sách đối vi ngưi có công vi cách mạng; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công theo kế hoạch và các hoạt động ‘Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

       Thứ ba, tiếp tục đy mạnh ci cách hành chính, tăng cưng ng dụng công nghthông tin, nâng cao hiệu lc quản lý nhà nưc của chính quyền cơ s; công khai, minh bạch thông tin, kết quả giải quyết các chế độ, chính sách.

       Thứ tư, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

       Thc hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, chính sách, công tác chăm sóc ngưi có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trvà của toàn dân, trưc hết là của cp y, chính quyền các cấp. Xem truyền thống đạo lý “Uống nưc nhớ nguồn” va là mục tiêu va là động lc tiếp tc phát huy sc mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dng và bảo vTổ quốc Việt Nam XHCN, thi kỳ đy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

L.N.C

. . . . .
Loading the player...