20-11-2017 - 16:06

Tác giả Trần Thế Vinh

Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 150 năm thành lập huyện Hương Khê và hưởng ứng tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh", Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Trần Thế Vinh, quê ở Hương Lâm - Hương Khê. Hiện đang công tác tại Trường THCS Phúc Đồng - Hương Khê.

Tác giả Trần Thế Vinh

 

 

Họ và tên: Trần Thế Vinh

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1983

Quê quán: Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh.                     Dân tộc: Kinh

Tốt nghiệp trường: Đại học nghệ thuật Huế

Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Chuyên ngành: Mĩ thuật. Năm vào Hội: 2012

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Tổ dân phố 11, Thị Trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.

Email: thevinh.huongkhe@gmail.com

Tác phẩm chính:

1. Mảnh thời gian.

Chất liệu: Bột màu

Kích thước: 70 x 100cm

Sáng tác 2006. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung

2. Rửa xe

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 135 x 105cm

Sáng tác 2009. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung

3. Nhà thơ Xuân Diệu

Chất liệu: Dán cánh bướm

Kích thước: 85x 90cm

Sáng tác: 2010. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung .

4. Đợi

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 103 x 130cm

Sáng tác: 2011. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung .

5. Biển ơi

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 120 x 280 x 180cm

Sáng tác: 2012. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung .

6. Chiều Điện Biên

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80 x 100cm

Sáng tác: 2014. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung

7. Thủy điện Hố Hô

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 105 x 120cm

Sáng tác: 2016. Đã trưng bày ở triển lãm khu vực Bắc miền trung

(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)

Một số tác phẩm tiêu biểu

Mảnh thời gian - Chất liệu bột màu - KT 70x100 cm

Rửa xe - Chất liệu sơn dầu - KT 135x105 cm

Nhà thơ Xuân Diệu - Chất liệu dán cánh bướm - KT 85x90 cm

Đợi - Chất liệu sơn dầu - KT 103x130 cm

Biển ơi - Chất liệu tổng hợp - KT 120x280x180 cm

Thủy điện Hố Hô - Chất liệu sơn dầu - KT 105x120 cm

 

Anh Đức -  Anh Ngọc (Tuyển chọn và giới thiệu)

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...