08-03-2019 - 08:13

Tác giả Phan Quốc Bình

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung tác giả Phan Quốc Bình. Sinh năm 1948, quê quán: Sơn Trà - Hương Sơn. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Tác giả Phan Quốc Bình

 

- Sinh ngày: 11/2/1948
- Quê quán: Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh        
- Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 1967
- Đã từng công tác tại Đại phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Tác phẩm chính:

Hồn quê – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 90x62 cm
Tình Mẹ - Chất liệu sơn dầu – Kích thước 60x41 cm
Trường ca núi rừng – Chất liệu sơn dầu – Kích thước 73x67 cm

Khen thưởng:

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

Một số tác phẩm tiêu biểu:
 

Trường ca núi rừng - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 73x67 cm

Tình Mẹ - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 60x41 cm

Hồn quê - Chất liệu sơn dầu - Kích thước 90x62 cm

___________________________________

Giới thiệu chân dung được rút từ tuyển sách Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh

 

 

. . . . .
Loading the player...